Krzysztof Czajkowski

Warszawa, 24 lutego 2020 r.
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski Życiorys
Dane osobowe:
profesor zwyczajny, kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Karowa 2 w Warszawie. Adres e:mail:
krzysztof.czajkowski@wum.edu.pl 2.
Wykształcenie: I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, II-gi stopień specjalizacji z
położnictwa i ginekologii; 1989 stopień doktora nauk medycznych; 1997 stopień doktora
habilitowanego w Akademii Medycznej w Warszawie; 2000 profesor nadzwyczajny w Akademii
Medycznej w Warszawie; studia podyplomowe Zarządzanie w Służbie Zdrowia Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie; 2007 tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP; 2014 specjalizacja z
zakresu perinatologii
Przebieg pracy zawodowej: 1981-1982 staż podyplomowy i zatrudnienie w I Katedrze i Klinice
Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie; od 1983 praca w II Katedrze i Klinice
Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie na stanowiskach młodszego asystenta,
asystenta, starszego asystenta, wykładowcy 1990-1999 Adiunkt, ordynator Oddziałów Patologii Ciąży
i Bloku Porodowego. Od 1999 do chwili obecnej Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i
Ginekologii 2014-2017 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Perinatologii dla Województwa
Mazowieckiego 2016-2020 Prodziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Od 2017 co chwili obecnej Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii
Pełnione funkcje w organizacjach naukowych Przewodniczący Warszawskiego Towarzystwa
Ginekologicznego – Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w latach
2003-2006 i 2006-2009; V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego od 17.09.2009 do
09.2012. Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
2009- 2013 Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej 2013-2017; Ponadto w przeszłości
członek Zarządu: Polskiego Towarzystwa Gemelliologicznego; Sekcji Onkologii Ginekologicznej
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej; Sekcji
Cukrzycy i Chorób Metabolicznych w Ciąży; Sekcji Nauk Podstawowych Sekcji Uroginekologii PTG.
Zainteresowania zawodowe: patologia ciąży, uroginekologia, techniki operacyjne i ich sens
Zainteresowania inne: religioznawstwo, prehistoria i historia starożytna, rzeźba, statystyka,
psychologia kliniczna, UFO.

Leave a Comment

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Szczegóły