Zaproszenie

Już po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić Państwa na Krakowską Konferencję Ginekologii i Ginekologii Małoinwazyjnej. Tematyka Konferencji obejmuje najbardziej aktualne zagadnienia ginekologii ambulatoryjnej, małoinwazyjnej i onkologicznej.

Zaproszenie na konferencję jako wykładowcy przyjęli wybitni specjaliści z kraju i z zagranicy, którzy przedstawią wyniki swoich badań naukowych i doświadczeń praktycznych Nie zabraknie problematyki dotyczącej szybko rozwijającej się, także w Polsce, chirurgii robotycznej.

Konferencja będzie okazją do poszerzenia i aktualizacji wiedzy przydatnej w codziennej praktyce położnika-ginekologa i ginekologa onkologa oraz inspiracją do prowadzenia badań naukowych. Mamy nadzieję , że podobnie jak w poprzednich latach spotkamy się w licznym gonie.

Bardzo serdecznie zapraszamy do Krakowa,

Prof. Kazimierz Pityński
wraz z Komitetem Organizacyjnym IV Krakowskiej Konferencji Ginekologii i Ginekologii Małoinwazyjnej

Informacje organizacyjne
TERMIN

7-9 września 2023

Miejsce

Centrum Konferencyjne Fabryczna, ul. Fabryczna 13, Kraków

FORMUŁA

Konferencja stacjonarna. Warsztaty, wykłady, dyskusje.

PUNKTY EDUKACYJNE

Zaświadczenie z 50 punktami do Certyfikatu Wiedzy PTGiP

Program naukowy
Czwartek - dzień pierwszy
 • 7 września 2023 9:00-14:00
  Transmisja minimalnie inwazyjnych zabiegów operacyjnych ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (LIVE)
 • 7 września 2023 14:00 - 16:00
  Lunch
 • 7 września 2023 16.00 – 17.40
  I SESJA: NOWOŚCI W DIAGNOSTYCE OBRAZOWEJ W GINEKOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

  Moderatorzy: Hans-Rudolf Tinneberg, Marcin Wiecheć

 • 7 września 2023 16.00 – 16.20
  Diagnostyka guzów przydatków-aktualne wytyczne.
  Prelegenci:
 • 7 września 2023 16:20 - 16:40
  Diagnostyka ultrasonograficzna endometriozy głębokiej – algorytmy.
  Prelegenci:
 • 7 września 2023 16:40 - 17:00
  Nowe techniki obrazowania w raku jajnika – wykorzystanie WB-DWI/MRI i radiomiki
 • 7 września 2023 17:00 - 17:20
  Interwencyjne metody diagnostyczno - teraputyczne pod kontrolą ultrasonografii w ginekologii.
 • 7 września 2023 17:20 - 17:40
  Dyskusja
 • 7 września 2023 17.40 - 18.00
  Przerwa kawowa
 • 7 września 2023 18.00 - 19.00
  Uroczyste otwarcie Konferencji - Profesor Kazimierz Pityński

  Wykład specjalny:
  Rola zespołów IOTA, IETA, MUSA, IDEA w standaryzacji diagnostyki ultrasonograficznej

  Prelegenci:
 • 7 września 2023 19.00 – 21.00
  Koktail powitalny
Piątek - dzień drugi
 • 8 września 2023 9.00 – 11.00
  II SESJA: GINEKOLOGIA AMBULATORYJNA

  Moderatorzy: Krzysztof Czajkowski; Marek Budner

 • 8 września 2023 9:00 - 9:20
  Laseroterapia w ginekologii
 • 8 września 2023 9:20 - 9:40
  Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w ginekologii.
 • 8 września 2023 9:40 - 10:00
  Doświadczenia własne w histeroskopii ambulatoryjnej.
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 10:00 - 10:20
  Zespół przewlekłego bólu miednicy mniejszej – nowe możliwości diagnostyki i różnicowania.
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 10:20 - 10:40
  ERAS w ginekologii małoinwazyjnej.
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 10:40 11:00
  Dyskusja
 • 8 września 2023 11.00 – 11.20
  Przerwa kawowa
 • 8 września 2023 11.20 – 12.40
  III SESJA: CHIRURGIA MAŁOINWAZYJNA W ŁAGODNYCH SCHORZENIACH GINEKOLOGICZNYCH CZ.I

  Moderatorzy: Inga Ludwin, Tomasz Kluz

 • 8 września 2023 11.20-11.40
  Leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego - stan aktualny.
 • 8 września 2023 11.40-12.00
  Bezpieczeństwo i skuteczność histerektomii laparoskopowej. Optymalizacja procedury.
 • 8 września 2023 12.00-12.20
  Isthmocele – metody terapeutyczne.
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 12.20-12.40
  Leczenie nietrzymania moczu u kobiet.
 • 8 września 2023
  Dyskusja
 • 8 września 2023 12.40-13.00
  Przerwa kawowa
 • 8 września 2023 13.00 – 14.40
  SESJA IV: CHIRURGIA MAŁOINWAZYJNA W ŁAGODNYCH SCHORZENIACH GINEKOLOGICZNYCH CZ.II

  Moderatorzy: Małgorzata Kędzia, Paweł Basta

 • 8 września 2023 13.00-13.20
  Nowoczesne podejście do diagnostyki i leczenia adenomiozy.
 • 8 września 2023 13.20-13.40
  Współczesne zasady leczenia chirurgicznego endometriozy
 • 8 września 2023 13.40-14.00
  ChirurgIa oszczędzająca macicę w łożysku wrastającym
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 14.00-14.20
  Strategia wykonania udanej miomektomii laparoskopowej.
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 14.20-14.40
  Szew mechaniczny w chirurgii endometriozy głębokiej.

  wykład sponsorowany - Medtronic Poland Sp. z o.o.

 • 8 września 2023
  Dyskusja
 • 8 września 2023 14.40 – 15.40
  Lunch
 • 8 września 2023 15.40 – 17.20
  SESJA V: CHIRURGIA MINIMALNIE INWAZYJNA W GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

  Moderatorzy: Andrzej Nowakowski, Kazimierz Pityński

 • 8 września 2023 15,40-16.00
  Chirurgia minimalnie inwazyjna vs. laparotomia we wczesnym raku jajnika.
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 16.00-16.20
  Laparoskopia w cytoredukcji interwałowej i wtórnej cytoredukcji.
 • 8 września 2023 16.20-16.40
  Minimalnie inwazyjne METODY leczenia raka endometrium- stan aktualny
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 16.40-17.00
  Doświadczenia własne w ginekologii robotycznej
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 17.00-17.20
  Miejsce chirurgii minimalnie inwazyjnej w leczeniu raka szyjki macicy.
  Prelegenci:
 • 8 września 2023
  Dyskusja
 • 8 września 2023 17:20 – 17.40
  Przerwa kawowa
 • 8 września 2023 17.40 – 19.00
  SESJA VI - VARIA

  Moderatorzy: Dariusz Samulak, Sławomir Woźniak

 • 8 września 2023 17:40 - 17:55
  Zasady kwalifikacji do histerektomii waginalnej i standaryzacja procedury
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 17:55 - 18:10
  Znaczenie biomarkerów molekularnych i diagnostyki radiologicznej w ustaleniu odpowiedniego podejścia terapeutycznego u pacjentek z nowo rozpoznanym niskozróżnicowanym rakiem jajnika

  Wykład po patronatem firmy AstraZeneca

  Prelegenci:
 • 8 września 2023 18:10 - 18:35
  Rekomendacje PTGiP w diagnostyce i leczeniu endometriozy – 2023 update.
 • 8 września 2023 18:35- 18:50
  Rekomendacje PTGiP w diagnostyce obrazowej gruczołu piersiowego – 2023
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 18.50-19:00
  Dyskusja
 • 8 września 2023 19:00
  Podsumowanie i zakończenie konferencji
SESJA SATELITARNA I, Piątek - dzień drugi
 • 8 września 2023 15.40-17.20
  SESJA SATELITARNA: OPTYMALIZACJA PROCEDUR CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ W GINEKOLOGII.

  Moderatorzy: Klaudia Stangel Wójcikiewicz, Tomasz Rechberger
  SALA HARMONIA 1

 • 8 września 2023 15:40 - 16:00
  Optymalizacja kosztów operacji minimalnie inwazyjnych w ginekologii.
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 16:00 - 16:20
  Utrzymywanie i przywracanie hemostazy podczas operacji laparoskopowych
 • 8 września 2023 16.20-16.40
  Trudna histeroskopia- rady i wskazówki
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 16.40-17.00
  Diagnostyka małoinwazyjna guzów piersi.
 • 8 września 2023 17.00-17.20
  Klasyfikacja molekularna raka endometrium w praktyce

  Wykład edukacyjny pod patronatem firmy GSK

SESJA SATELITARNA II, Piątek - dzień drugi
 • 8 września 2023 17.20 – 18.40
  SESJA SATELITARNA: SESJA POD PATRONATEM KLUBU MŁODYCH GINEKOLOGÓW ONKOLOGÓW

  Moderatorzy: Marta Bałajewicz-Nowak, Marcin Bobiński
  SALA HARMONIA 1

 • 8 września 2023 17.20-17.40
  Nowe możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w ginekologii onkologicznej.
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 17.40-18.00
  Chirurgia małoinwazyjna w raku jajnika.
 • 8 września 2023 17.40-18.00
  Procedura węzła wartowniczego w chirurgii raka endometrium. Wskazówki
  Prelegenci:
 • 8 września 2023 18.00-18.20
  Ból w chorobie nowotworowej
 • 8 września 2023
  Dyskusja
Sobota - dzień trzeci
 • 9 września 2023 8:00 - 13:00
  WARSZTATY PRAKTYCZNE - Jak rozpoznawać endometriozę i różnicować guzy jajników? IOTA, IETA, MUSA i IDEA - terminologia, definicje i protokoły

  Prelegenci: Dirk Timmerman, Agnieszka Kotlarz, Gabor Szabo, Wouter Froyman Harald Krentel, Gernot Hudelist, Ewa Rabiej-Wrońska

  SALA WARSZTATOWA - Harmonia 1

  8.00 – 8.10 Powitanie

  8.10 – 8.30 MUSA - terminologia i definicje: Gabor Szabo
  8.30 – 8.50 Przypadki kliniczne: Adenomioza: Harald Krentel
  8.50 - 9.10 IETA – terminologia i definicje: Gabor Szabo
  9.10 – 9.30 IDEA: terminologia i definicje. Protokół badania ultrasonograficznego: Agnieszka Kotlarz

  9.30 – 10.50 SESJA IOTA

  9.30 – 9.50 Terminy i definicje IOTA: Dirk Timmerman
  9.50 – 10.10 Charakterystyka zmian, które nie wymagają zastosowania modeli diagnostycznych: Wouter Froyman
  10.10 – 10.30 Proste reguły: cechy ultrasonograficzne i reguły ich stosowania: Wouter Froyman
  10.30 – 10.50 Model IOTA ADNEX: Dirk Timmerman
  10.50 – 11.15 PYTANIA I ODPOWIEDZI

  11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

  11.30 – 13.15 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - OPISY PRZYPADKÓW:

  11.30 – 12.00 Zmiany przydatków: Wouter Froyman
  12.00 – 12.20 Zmiany endometrium: Gabor Szabo
  12.20 – 12.50 Endometrioza: Agnieszka Kotlarz, Gabor Szabo, Ewa Rabiej-Wrońska, Gernot Hudelist

  12.50 – 13.15 PYTANIA I ODPOWIEDZI

  13.15 – 13.45 TEST IOTA MCQ

  13.45-14.00 Podsumowanie Warsztatów

 • 9 września 2023 9:00 - 13:00
  Szycie w laparoskopii

  SALA WARSZTATOWA 2

 • 9 września 2023 13.00 – 14.00
  Lunch
PROGRAM POZAMERYTORYCZNY
 • 8 września 2023 20.00-0.00
  Kolacja dla uczestników i wykładowców

  - Miejsc: Centrum Konferencyjne Fabryczna

  Organizator oświadcza i informuje w publicznie dostępnych materiałach dotyczących wydarzenia, że program pozamerytoryczny (rozrywkowy) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska

Komitet organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Paweł Basta

Sekretarz:
Joanna Spaczyńska

Skarbnik:
Ewa Kolarska-Kubaty

 

Marta Bałajewicz-Nowak
Agnieszka Kotlarz
Magda Piechowicz
Kazimierz Pityński

Komitet naukowy

Przewodniczący: Kazimierz Pityński
Marta Bałajewicz-Nowak
Marcin Bobiński
Tomasz Banaś
Paweł Basta
Marek Budner
Krzysztof Czajkowski
Wauter Froyman
Hubert  Huras
Robert  Jach
Artur  Jakimiuk
Małgorzata Kędzia
Tomasz Kluz
Jan Kotarski
Agnieszka Kotlarz
Harald Krentel
Piotr Lepka
Inga Ludwin
Artur Ludwin
Ewa Milnerowicz-Nabzdyk
Andrzej Nowakowski
Tomasz Paszkowski
Maciej Pawłowski
Michał   Pędziwiatr
Tomasz Rechberger
Agnieszka Rychlik
Dariusz  Samulak
Włodzimierz Sawicki
Klaudia  Stangel- Wójcikiewicz
Rafał Stojko
Gabor Szabo
Sebastian Szubert
Rafał Tarkowski
Dirk Timmerman
Hans Rudolf Tinneberg
Vincent Vandecaveye
Katarzyna Wadowska-Jaszczyńska
Marcin Wiecheć
Sławomir Woźniak
Maciej Wilczak
Jacek Wilczyński
Dariusz Wydra

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner Konferencji

Partner Medialny

Organizator

Fundacja na Rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej
ul. Stradomska 11, 31-068 Kraków,

Finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu “Doskonała Nauka II”.

Rejestracja - wykłady
Sesje Wykładowe, dzień pierwszy i drugi.
LEKARZE
ELEMENTY PAKIETU

- udział we wszystkich sesjach programu naukowego dnia 1 i 2
- materiały konferencyjne w formie drukowanej oraz online
- przerwy kawowe oraz lunche
- certyfikat uczestnictwa z punktami PTGiP

800
REZYDENT
ELEMENTY PAKIETU

- udział we wszystkich sesjach programu naukowego dnia 1 i 2
- materiały konferencyjne w formie drukowanej oraz online
- przerwy kawowe oraz lunche
- certyfikat uczestnictwa z punktami PTGiP

600
POŁOŻNE
ELEMENTY PAKIETU

- udział we wszystkich sesjach programu naukowego dnia 1 i 2
- materiały konferencyjne w formie drukowanej oraz online
- przerwy kawowe oraz lunche
- certyfikat uczestnictwa z punktami PTGiP

400
KOLACJA
ELEMENTY PAKIETU

- Termin: piątek, 8 czerwca, godzina 20.00
- Miejsce: Centrum Konferencyjne Fabryczna
ul. Fabryczna 13, Kraków
- Ilość miejsc jest ograniczona
- Prosimy o wcześniejszą rejestracje

300
Rejestracja - warsztaty
Warsztaty, dzień trzeci.
USG Warsztaty
ELEMENTY PAKIETU

Termin: 9.09.2023
Miejsce: sala warsztatowa 1

1.800
Szycie w laparoskopii
ELEMENTY PAKIETU:

Termin: 9.09.2023 /BRAK MIEJSC/
Miejsce: sala warsztatowa 2

500

“Strona www.ginekologia-maloinwazyjna.pl należy do firmy będącej realizatorem działań organizacyjnych konferencji (podwykonawca), a konto bankowe wskazane w aplikacji Przelewy24 należy do organizatora konferencji, czyli Fundacji na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej.
Środki za udział w konferencji wpływają na konto organizatora, który wystawia uczestnikom faktury, a nie na konto realizatora (podwykonawcy).”

Kontakt

Alfakonferencje S.C.